Värdering och auktion

– Luleå auktionsverk finns på folkets hus den 20 juli –

Fredag den 20 juli kommer Luleå auktionsverk att värdera gamla föremål på folkets hus, på området kommer auktionsverket även att hålla i en auktion med cirka 200 rop.

Logotyp för Luleå auktionsverk.

Luleå auktionsverk på Webben