Sommarfestbilder

Här minns vi tillbaka på Sommarfesten 2018 genom bilder som togs denna underbara vecka i juli. Vi riktar våra varmaste tack till dig som var med, och önskar er alla välkomna till Sommarfesten 2019!
Från vår fotograf Linneá Isaksson.
Från övriga fotografer