Tillgänglighet

Det är viktigt för Kalix kommun och övriga arrangörer att Sommarfesten är tillgänglig för alla, oavsett eventuella funktionshinder. På den här sidan berättar vi mer om vilka åtgärder som åtagits för att underlätta för bland annat rullstolsburna som vill ta del av festligheterna.
  • Handikapparkeringar kommer att finnas nära festområdet på Strandängarna.
  • Ramper kommer att finnas där det behövs ut tillgänglighetssynpunkt.
  • Speciella rullstolsplatser kommer att finnas inne på festområdet.